Αρχική » Νέα
13/10/2017   Better Policies For Better Lives

Ημερίδες Εργασίας σχετικά με την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος: Οδεύοντας προς ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας στην Ελλάδα

23- 25 Οκτωβρίου 2017

Αθήνα, Ελλάδα

Αγαπητέ Κύριε/ Κυρία,

Ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημερίδες Εργασίας στην Αθήνα, στις 23-25 Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και να προωθήσει τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου προστασίας τους. Στο Συνέδριο αυτό θα παρευρεθούν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του οργανισμού, εμπειρογνώμονες από την ελληνική Κυβέρνηση καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς.

Κάθε μέρα του Συνεδρίου είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι ημερίδες εργασίας διοργανώνονται από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την ελληνική Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συζητήσεις και τα αποτελέσματα των ημερίδων θα συμβάλουν στην πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών να θεσμοθετήσουν ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος.

 

Οι παρουσιάσεις θα είναι διαδραστικές με πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, που θα σας προσφέρουν πολύτιμες και πρακτικές οδηγίες, οι οποίες δύνανται να εφαρμοστούν στην εταιρεία σας, την επιχειρηματική οργάνωση ή την ένωσή σας. Οι περισσότερες συνεδρίες θα αντλήσουν υλικό από τις συστάσεις της Τεχνικής Πρότασης του ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη του Νομικού Πλαισίου Προστασίας των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Προστασίας των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σύνολο ή μέρος του Συνεδρίου παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως 18 Οκτωβρίου 2017 με τον κ. Ανδρέα Πίκουλα an.pikoulas@gmail.com. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο παρακαλώ πολύ όπως επικοινωνήσετε με την κα Χριστίνα Τρεμόντι (kristina.tremonti@oecd.org / +30 21 31310470) ή με την κα Claire Leger (claire.leger@oecd.org / +33 1 45 24 78 47). Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

  • Η Ημερίδα στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί
  • Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

William Loo

Αναπληρωτής Προϊστάμενος και
Ανώτερος Νομικός Αναλυτής
Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ

10/10/2014   Αναβαθμίζοντας το Πλαίσιο για το Καλό του Επαγγέλματος
03/10/2014   Νέο Βιβλίο: O Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του
Powered by Dual Logicom