Αρχική » Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) πιστεύει στην ενδυνάμωση του επαγγέλματος μέσα από την εκπαίδευση. Για δεκαετίες το ΙΙΑ έχει δείξει προσήλωση στις σχέσεις με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα προσφέροντας τόσο επαγγελματική όσο και εθελοντική υποστήριξη. Όπως το επάγγελμα εξελίχθηκε, έτσι εξελίχθηκε και η ανάγκη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας να καταρτίσει τους σπουδαστές της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι έτοιμοι να μπουν στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανάγκη, το ΙΙΑ έχει αναπτύξει δύο «σχήματα» αναγνώρισης προγραμμάτων υψηλού επιπέδου που προσφέρουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μία σταδιοδρομία στον Εσωτερικό Έλεγχο. Τα «σχήματα» αυτά είναι:

  • Το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Ενημέρωσης για τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit Academic Awareness Program – IAAAP) που αναγνωρίζει τα διαφορετικά επίπεδα προσήλωσης και προσπαθειών που κάνουν τα πανεπιστήμια για να ενημερώσουν τους φοιτητές και να τους δώσουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στα διάφορα μονοπάτια σταδιοδρομίας. Τα Προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα που έχουν αναγνωριστεί από το εν λόγω πρόγραμμα είναι τέσσερα:
    o    2014 - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – MSc στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων / Κατεύθυνση Εσωτερικός έλεγχος (http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/eidikeyseis/eswterikos-elegxos-internal-audit.html)
    o    2016 - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MSc στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (www.postgraduate-accfin.aueb.gr)
    o    2018 – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MSc στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (http://www.accfin.uom.gr/el/msc-applied-accounting-auditing)
    o    2018 – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΜΒΑ - ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (http://mba.aegean.gr)

  • Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Εταίρου για τον Εσωτερικό Ελεγχο (Internal Auditing Education Partnership – IAEP) που υιοθετεί προγράμματα αναγνωρισμένων ιδρυμάτων που περιλαμβάνουν διδασκαλία πάνω σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου είτε σε Προπτυχιακό είτε σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.
Powered by Dual Logicom