Αρχική » Audit Committee Hub

Audit Committee Hub

Επειδή η Eπιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εποπτεία των αναφορών της Διοίκησης για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, και επειδή οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι δύο αυτές οντότητες μοιράζονται μια υγιή αλληλεξάρτηση. Η κρίσιμη σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου υπαγορεύει στα μέλη της Επιτροπής να διατηρούν μια σε βάθοςκατανόηση των βέλτιστων πρακτικών του Εσωτερικού Ελέγχου και πώς η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου που εποπτεύουν λειτουργεί σε σχέση με αυτές. Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών πρόσφατα δημιούργησε ένα κέντρο (recource center) που παρέχει έναν πλούτο πληροφοριών για τις Eπιτροπές Eλέγχου που αλληλεπιδρούν με τους Eσωτερικούς Eλεγκτές στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε πατώντας στον σύνδεσμο που βρίσκεται πάνω στην εικόνα.

 

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα εδώ

Powered by Dual Logicom