Αρχική » Compliance Hub

Compliance Hub

Σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/06 (V/γ/5.2) η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης "έχει ως έργο τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και την εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράμματος με στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του πιστωτικού ιδρύματος και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό επίτευξης του στόχου αυτού". 

 

Αυτός είναι ο "επίσημος" ορισμός της κανονιστικής συμμόρφωσης που βρήκαμε για τα Ελληνικά δεδομένα. Αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο, ο ορισμός αυτός μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για όλους τους οργανισμούς. 

  

Διαβάστε σχετικά άρθρα εδώ

 

 

 

Powered by Dual Logicom