Αρχική » Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια.

 

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 16/04/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Θέση

Ονοματεπώνυμο μέλους ΔΣ

Πρόεδρος

 Βέρρα Μαρμαλίδου | CIA, CRMA, M.Sc. Internal Audit Director, NBG Group Internal Audit

Αντιπρόεδρος

 Δημήτρης Στάβαρης | ΜΒΑ Internal Audit Director, NBG Group Internal Audit

Γενικός Γραμματέας

 Λάμπρος Κληρονόμος Chief Internal Audit Officer, Intralot Group

Ταμίας

 Κωνσταντίνα Δεσύπρη Internal Audit Senior Officer, Alpha Bank Group Internal Audit

Ειδικός Γραμματέας

 Γιάννης Σελίμης Επιθεωρητής - Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης
 Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, ΣΕΕΔΔ

Έφορος

 Μάκης Σολομών | CIA, CRMA Head of Internal Audit, Elpedison

Μέλος

 Δημητριάδης Αριστόδημος, M.Sc., CIA, CCSA, CRMA, CRISK, ICA
 Executive Director, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης,
 Όμιλος ΟΤΕ

 

Για την σύνθεση των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, πηγαίνετε εδώ

Powered by Dual Logicom