Αρχική » Ελεγκτική Επιτροπή

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Audit Committee)

 

Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 4/4/2016, η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη για την περίοδο 2016-2019:

 

Καρανικολός Γρηγόρης
Μενεξιάδης Μάριος
Παλαβάτσος Ιωάννης
Powered by Dual Logicom