Αρχική » Ελεγκτική Επιτροπή

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Audit Committee)

 

Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 16/4/2019, η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη για την περίοδο 2019-2022:

 

Χαλδαίου Αφροδίτη
Πετρέα 'Ερση
Παλαβάτσος Ιωάννης
Powered by Dual Logicom