Αρχική » Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Disciplinary Committee)

Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με την παραβίαση του Κώδικα Ηθικών Αρχών του ΕΙΕΕ από μέλη του.

 

Βάσει του Καταστατικού του ΕΙΕΕ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, εκ των οποίων τα 2 εκλέγονται απευθείας από αρχαιρεσίες μετά τη Γενική Συνέλευση, ενώ τα υπόλοιπα 3 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2022 είναι η ακόλουθη:

 

Μαρκεζίνη Λέττα  εξελέγη από τη ΓΣ 
Θώδη Ουρανία  εξελέγη από τη ΓΣ
Σελίμης Ιωάννης  εξελέγη από το ΔΣ
Δεσύπρη Κωνσταντίνα  εξελέγη από το ΔΣ
 Δημητριάδης Αριστόδημος  εξελέγη από το ΔΣ
Powered by Dual Logicom