Αρχική » Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Disciplinary Committee)

Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με την παραβίαση του Κώδικα Ηθικών Αρχών του ΕΙΕΕ από μέλη του.

 

Βάσει του Καταστατικού του ΕΙΕΕ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, εκ των οποίων τα 2 εκλέγονται απευθείας από αρχαιρεσίες μετά τη Γενική Συνέλευση, ενώ τα υπόλοιπα 3 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την περίοδο 2016-2019 είναι η ακόλουθη:

 

Πελεκανάκης Γεώργιος  εξελέγη από τη ΓΣ 
Δαμασιώτης Στέφανος  εξελέγη από τη ΓΣ
Μαρμαλίδου Βέρρα  εξελέγη από το ΔΣ
Πολίτου Βασιλική  εξελέγη από το ΔΣ
 Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος  εξελέγη από το ΔΣ
Powered by Dual Logicom