Αρχική » ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τρόποι Πληρωμής:

On-Line:

 

Κατάθεση:

Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, παρακαλώ να αποστείλετε το αντίγραφο του καταθετηρίου
στο fax 210 8229405 ή στο email info@hiia.gr

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Ιντιτούτου

 

Δικαιούχος: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

Τράπεζα: ALPHA BANK
Αρ. λογ/σμού: 289002002005373
IBAN: GR03 0140 2890 2890 0200 2005 373
BIC: CRBAGRAA

 

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
Αρ. λογ/σμού: 15529621284
IBAN: GR840 110155 00000 15529621284
BIC: ETHNGRAA

Powered by Dual Logicom