Αρχική » Σεμινάρια

   

 

ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
    Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης
στον Εσωτερικό Έλεγχο 2019
   
Γιώργος Πελεκανάκης,
Ιωάννης Βαρβατσουλάκης,
Σολομών Σολομών,
Οδυσσέας Ζαχαράκης,
Χρήστος Νομικός
Μάιος
έως
Ιούλιος
   
 
Μάρτιος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  1 Spotlight on Auditing Procurement - New trends and practices
8
7
Άγγελος Μπίνης
27 ΜΑΡ
   
 
Απρίλιος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  1 Εργασιακό Άγχος, Επαγγελματική Εξουθένωση και Διαχείρηση Κινδύνων
Stress Management, Burn Out & Risk Assessment
8
7
Αγγελική Πλουμά
3 ΑΠΡ
  2 "Το DNA του επιτυχημένου Εσωτερικού Ελεγκτη" Περνώντας από τον έλεγχο στον αυτο-έλεγχο
8
7
Δημήτρης Τσούχλος
9 ΑΠΡ
  3 Μετά τον εσωτερικό έλεγχο, τι; Μέρος ΙΙ
8
7
Αγγελική Πλουμά
12 ΑΠΡ
  4 Σχέδιο Επιχειρηματικής Αναδιάρθρωσης
8
7
Πέτρος Παπαζαχαρίου
18 ΑΠΡ
  5 Ασφάλεια πληροφοριών
8
7
e-learning ETI
19 ΑΠΡ
  6 CIA - Part I
16
14
Γιώργος Πελεκανάκης
22 - 23 ΑΠΡ
   
 
Μάιος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  7 Consultancy and advisory skills for auditors
8
7
John Chesshire
7 ΜΑΪ
  8 Writing about Risk
8
7
Sara I. James
8 ΜΑΪ
  9 Auditing Culture
8
7
John Chesshire
9 ΜΑΪ
  10 "Ελεγκτης παντός καιρού" Καλές συνήθειες και ανάπτυξη ανθεκτικότητας
8
7
Μαριάνθη Καρατζά
14 ΜΑΪ
   
Ιούνιος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  11 Advanced cases: Risk & Fraud in international trade
8
7
Ελένη Σταθάτου
4 ΙΟΥΝ
  12 'Ελεγχος πιστοδοτήσεων (δανείων και πιστώσεων) σε καθυστέρηση (Θεωριτική και πρακτική προσέγγιση)
16
14
Μιχαήλ Ε. Αγγελάκης
13 - 14 ΙΟΥΝ
  13 Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις
8
7
Χρήστος Νομικός
18 ΙΟΥΝ
  14 Πως να ελέγξεις τη Μονάδα Διαχείρησης Διαθέσιμων - Treasury Audit
8
7
Θεόδωρος Τζανετάκος
19 ΙΟΥΝ
  15 Τεχνικές Δειγματοληψίας
8
7
Γιώργος Πελεκανάκης
21 ΙΟΥΝ
  16 CIA - Part II
16
14
Γιώργος Πελεκανάκης
24 - 25 IOYN
17 Εταιρική Διακυβέρνηση σε συνθήκες πίεσης και κρίσης
8
7
Ανδρέας Κουτούπης
26 ΙΟΥΝ
  18 Root Cause Analysis
8
7
Γιώργος Πελεκανάκης
27 ΙΟΥΝ
  19 Data Analytics
8
7
Γιώργος Πελεκανάκης
28 ΙΟΥΝ
   
Ιούλιος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  20 Transforming the Internal Audit function through innovation
8
7
Νίκος Δράκος
2 ΙΟΥΛ
   
Σεπτέμβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  21 Ελεγκτικά Πρότυπα – IPPF 
8
7
Μονογυιός Βασίλειος 
19 ΣΕΠ
  22 CIA - Part III
24
21
Γιώργος Πελεκανάκης
2 - 4 ΟΚΤ
  23 Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών: Από τη θεωρία στην Πράξη
8
7
Ευαγγελία Παππά
13 ΣΕΠ
  24 IT Audit
8
7
Νίκος Φράγκος
24 - 25 ΣΕΠ
25 Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με άτομα και ομάδες
8
7
Νάνσυ Παπαθανασίου
8 ΝΟΕ
   
Οκτώβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
26 Φορολόγιση επιχειρήσεων - Πρακτικά & εξειδικευμένα θέματα για Εσωτερικούς Ελεγκτές
8
7
Ανδρέας Παπαδάκης
3 - 4 ΟΚΤ
27 Effective Internal Audit Testing
8
7
John Chesshire
11 ΟΚΤ
28 Εσωτερικοί Έλεγχοι σε περιβάλλον οικονομικών κρίσεων
8
7
Γεώργιος Γεωργίου
23 ΟΚΤ
   
Νοέμβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
29 Το πλαίσιο χειραγώγησης περί κατάχρησης (MAR II) & τεχνικές χειραγώγησης
8
7
Στάθης Πετρόπουλος
27 ΝΟΕ
   
Δεκέμβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
30 Integrated Auditing - Auditing ESG criteria and Non-Financial Reporting
Βασίλης Μονογυιός
2 ΔΕΚ
31 Data Analytics I
8
7
Σπύρος Αλεξίου
3 - 4 ΔΕΚ
  32 Διενέργεια Εσωτερικής Ποιοτικής Αξιολόγησης (Internal Quality Assessment Process) της Ελεγκτικής Δραστηριότητας
8
7
Σταυρούλα Ανδρικοπούλου 9 ΔΕΚ
  33 Κανονιστική Συμμόρφωση
8
7
Άρης Δημητριάδης 16 - 17 ΔΕΚ
   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
1 Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
8
7
Γιούλη Ρανέλλα
Ντίνα Γκιουλετζή
Κατερίνα Ναζίρη
19 ΑΠΡ
2 GDPR Risk & Audit and How can ISO 27001 help achieve compliance
8
7
Saso Mickov
21 ΙΟΥΝ
3 Fraud investigation: tips & perils
8
7
Aleksandra Taseva
27 ΣΕΠ
4 Reports with Impact
8
7
Sara James
14 ΟΚΤ
5 Root Cause Analysis
8
7
John Chesshire
15 ΟΚΤ
6 Auditing Enterprise Business Relationships (EBR) 3rd Party Risk/ Contract Management
8
7
Πάνος Βαλαντάσης
22 ΝΟΕ
7 Technical Services Audit - Construction/IT Projects - Maintenance Services
8
7
Πάνος Βαλαντάσης
Ντίνα Γκιουλετζή
13 ΔΕΚ
Powered by Dual Logicom