Αρχική » Δημόσιος Τομέας

Δημόσιος Τομέας

Σε μιά προσπάθεια να υποστηρίξει τις μοναδικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες που απευθύνονται στους Εσωτερικούς Ελεγκτές που εργάζονται σε αυτόν αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτές οι πληροφορίες σκοπό έχουν:

  • να υπογραμμίσουν ακόμα περισσότερο τη σημασία των ελεγκτικών δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική διακυβέρνηση του Δημόσιου τομέα και 
  • να καθορίσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την μεγιστοποίηση της αξίας που μπορεί να προσφέρουν οι ελεγκτικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα του Δημόσιου Τομέα 

Ενδεικτικά παραθέτουμε συνδέσμους προς πρακτικές οδηγίες του ΙΙΑ που έχουν σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα (στην αγγλική γλώσσα προς το παρόν):

Creating an Internal Audit Competency Process for the Public Sector (η πρόσβαση στο έγγραφο απαιτεί να είστε μέλος του ΙΕΕΕ)

Transparency of the Internal Audit Report in the Public Sector

Optimizing Public Sector Audit Activities

Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector

The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2nd Edition.

Με σκοπό την παροχή καθοδήγησης για μία ανάπτυξη του Εσωτερικού Ελέγχου στο Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, το ΙΕΕΕ προέβη σε μία  σύνθεση των βασικών σημείων των ανωτέρων κειμένων και μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα που μπορείτε να την βρείτε εδώ

Παραθέτουμε δε και τη χαρτογράφηση δικαστικών, ελεγκτικών, διωκτικών, διοικητικών, ανεξάρτητων και εποπτικών αρχών και υπηρεσιών, και οργάνων/σωμάτων/υπηρεσιών επιθεώρησης, που συμμετέχουν στο δίκτυο των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Γραμματεία Για Την Καταπολέμηση Της Διαφθοράς.

public sector image

Powered by Dual Logicom