ΙΙΑ Global announcement for CIA exams
Αρχική » Σεμινάρια

   

 

ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
   1 Oλοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό ‘Ελεγχο 2020  68  59
Ιωάννης
Βαρβατσουλάκης,
Μάκης Σολομών,
Σοφία Μάνεση,
Γιώργος
Πελεκανάκης
ΜΆΡ 4, 9,
11, 16, 18,
23, 30
ΑΠΡ 1, 6, 13,
23, 25, 28
ΜΆΙ 13, 16,
18
   
 
Φεβρουάριος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  2 CIA - Part 3
8
7
Joseph Kassapis 17 -19 ΦΕΒ
  3 COSO IIA certificate
20
20
Βασίλης Μονογυιός 27 & 28 ΦΕΒ
  4 Αgile Audit
8
7
Σπύρος Αλεξίου 25 ΦΕΒ
  5 GDPR Audit - 2 Χρόνια Μετά
8
7
Παναγιώτης Δρούκας 10 ΦΕΒ
  6 Financial Statement Fraud - from an Accounting & Fraud Expert
8
7
Joseph Kassapis 20 ΦΕΒ
  7 Μαθήματα Επιβίωσης στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον
8
7
Δημήτρης Τσούχλος 13 ΦΕΒ
   
 
Μάρτιος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  8 Φυσική Ασφάλεια
8
7
Οδυσσέας Ζαχαράκης 17 ΜΑΡ
  9 Auditing Culture
8
7
Βασίλης Μονογυιός 10 ΜΑΡ
  10 Ενδείξεις Οικονομικού Εγκλήματος: τα Πρώτα Βήματα για τον Εσωτερικό Ελεγκτή
8
7
Γεράσιμος Μαργέτης 31 ΜΑΡ
  11 Ισχύς, Εξουσία Και Ηγεσία: Δυνατότητες, Προκλήσεις και Τυφλά Σημεία
8
7
Νάνσυ Παπαθανασίου 5 ΜΑΡ
   
 
Απρίλιος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  12 Τεχνικές Δειγματοληπτικού Ελέγχου
8
7
Γιώργος
Πελεκανάκης
25 ΑΠΡ
  13 Απάτη, Αξιολόγηση Κινδύνων και Έλεγχος
8
7
Οδυσσέας
Ζαχαράκης
23 ΑΠΡ
  14 Αποτελεσματικές Συνεντεύξεις
8
7
Χρήστος
Νομικός
28 ΑΠΡ
  15 Πρακτικός Οδηγός Συγγραφής
Αποτελεσματικών Ελεγκτικών Εκθέσεων
8
7
Χρήστος
Νομικός
15 ΑΠΡ
  16 Εσωτερικός Τεχνικός Έλεγχος σε Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις: Μια Αναδυόμενη Δραστηριότητα
8
7
Μαρία
Βελισσάρη
7 & 8 ΑΠΡ
  17 Απάτη, Αξιολόγηση Κινδύνων και Έλεγχος
8
7
Οδυσσέας
Ζαχαράκης
23 ΑΠΡ
   
 
Μάιος
 
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  18 Intelligent Cost Reduction:
The role of Internal Audit
16
14
Ανδρέας
Κουτούπης
19 & 20 ΜΑΪ
  19 Effective Performance (VFM) Auditing
8
7
John
Chesshire
4 ΜΑΪ
  20 Quality Assurance and Improvement
Programmes (QAIPs) and Getting the Most
from an External Quality Assessment (EQA)
8
7
John Chesshire
5 ΜΑΪ
  21 Information Security
8
7
Νίκος
Φράγκος
14 ΜΑΪ
   
Ιούνιος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  22 Operational Audit
16
14
Ανδρέας Κουτούπης 23 & 24 ΙΟΥΝ
  23 Νοοτροπία Ρίσκου και Διαχείριση Εσωτερικών & Εξωτερικών Κρίσεων
8
7
Νίκος Δούνης 15 ΙΟΥΝ
  24 Λογιστικά για Εσωτερικούς Ελεγκτές.
Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για Εσωτερικούς Ελεγκτές
8
7
Ανδρέας Παπαδάκης 17 & 18
ΙΟΥΝ
  25 Ο Digital Transformation (Risks & Opportunities)
8
7
Νίκος Δράκος
29 ΙΟΥΝ
  26 Οι 6 Μεγάλες Απάτες που Αποκαλύφθηκαν Πρόσφατα (2018/2019)
8
7
Στάθης Πετρόπουλος 30 ΙΟΥΝ
  27 Advanced Cases Risk & Fraud in International Trade
8
7
Ελένη Σταθάτου 10 ΙΟΥΝ
28 Εργασιακό Άγχος, Επαγγελματική Εξουθένωση και Διαχείριση Κινδύνων (Stress Management,
Burn Out & Risk Assessment)
8
7
Αγγελική Πλουμά 12 ΙΟΥΝ
   
Ιούλιος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  29 Root Cause Analysis
8
7
Γιώργος Πελεκανάκης 13 ΙΟΥΛ
  30 Building & Leading High Performance Audit Teams
8
7
Γιώργος Πελεκανάκης 9 ΙΟΥΛ
  31 Growing Your Own Assets And Revenues: Portfolio Career, Businesses Ventures
And Investments – A Personal Journey
8
7
Μάρκος Δασκαλάκης 10 ΙΟΥΛ
  32 Οργανώνοντας τον Εσωτερικό ‘Ελεγχο στο Δημόσιο Τομέα
8
7
Γιάννης Βαρβατσουλάκης 2 ΙΟΥΛ
   
Σεπτέμβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
  33 Έλεγχος ‘Εργων - ΜελετώνΣύνταξη Ερωτηματολογίων Ελέγχου
8
7
Κωνσταντία Γκιουλετζή 24 ΣΕΠ
  34 CIA - Part 1 16
14
Joseph Kassapis 15 & 16 ΣΕΠ
  35 CIA - Part 2 16 14 Joseph Kassapis 17 & 18 ΣΕΠ
36 Διενέργεια Εσωτερικής Ποιοτικής αξιολόγησης
8
7
Σταυρούλα Ανδρικοπούλου 30 ΣΕΠ
37 Business Continuity Management
8
7
Σπύρος Αλεξίου 22 ΣΕΠ
  38 Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών: από τη Θεωρία στην Πράξη
8
7
Ευαγγελία Παππά 10 & 11 ΣΕΠ
  39 Fraud Investigation
8
7
Joseph Kassapis 14 ΣΕΠ
   
Οκτώβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
40 Φορολόγηση Επιχειρήσεων-Πρακτικά και Εξειδικευμένα Θέματα για Εσωτερικούς Ελεγκτές
8
7
Ανδρέας Παπαδάκης 6 & 7 ΟΚΤ
41 ΙΤ Audit
8
7
Nίκος Φράγκος 21 ΟΚΤ
   
Νοέμβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
42 Η Διασφάλιση Κινδύνων Σχετικών με το Cybersecurity
8
7
Γιώργος Πελεκανάκης 24 ΝΟΕ
  43 Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Ελέγχου
8
7
Οδυσσέας Ζαχαράκης 19 ΝΟΕ
  44 Κανονιστική Συμμόρφωση
8
7
Άρης Δημητριάδης 25 & 26 ΝΟΕ
   
Δεκέμβριος
ΩΡΕΣ
CPE's
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
45 Κριτήρια για την Πώληση Τραπεζικών Απαιτήσεων
που Βρίσκονται σε Καθυστέρηση σε Funds
16
14
Μιχαήλ Ε. Αγγελάκης 8 & 9 ΔΕΚ
46 Connecting the Dots for Effective Operational Risk Management
8
7
Ιωσηφίνα Δεγαΐτα 3 ΔΕΚ
Powered by Dual Logicom